ПРЕДОСТАВЕН ПАТРОНАЖ ОТ МИНИСТЕРСТВО...

ПРЕДОСТАВЕН ПАТРОНАЖ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Елена
е градче, в което първа глътка въздух са поели велики българи –
революционери, духовници, просветители, общественици, поети,
писатели…Сред тях с особена сила и тежест стои Стоян Михайловски – автор
с остро сатирично перо, баснописец, общественик. Община Елена отдава
дължимото на Михайловски с различни прояви – поднасяне на венец и цветя
пред паметника в центъра на града в деня на рождението му 7 януари,
ученически конкурси около кръгли годишнини, а в 12 ч. и в делник, и в
празник от сградата на Общината зазвучава най-българският химн „Кирил и
Методий“. Най-мащабното отдаване на признателност към Стоян
Михайловски е на 24 май, когато се провежда тържествена вечер за
удостояване на български творец с литературната награда „Почетен знак
„Стоян Михайловски“. През месец февруари Община Елена кандидатства
събитието да премине под патронажа на Министерство на културата и в
отговор е изпратено писмо с потвърждение, че литературната вечер на 24
май 2024 г. за връчване на „Почетен знак „Стоян Михайловски“ получава
този статут.С решение на Общински съвет Елена е определен носителят
на наградата за 2024 година и това е проф. д-р Димитър Михайлов – автор
на много книги и статии, посветени на бележития еленчанин: „Стоян
Михайловски” „Етюди за самотника: 70 години от смъртта на Стоян
Михайловски“, „Сериозната“ против „смешната“ сатира – Стоян Михайловски –
Алеко Константинов“, „Стоян Михайловски. Поетически текст и национален
контекст”. Съставител е на книгата на Стоян Михайловски „Бог. Религиозни
стихотворения”.Сигурно е, че връчването на наградата под патронажа
на Министерство на културата ще се превърне в истински значимо събитие
за ценителите на българското слово.