НОВА ПЛАТФОРМА

НОВА ПЛАТФОРМА ЗА МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА ЩЕ ПОДПОМАГА МЕСТНИЯ БИЗНЕС В ОБЩИНА ЕЛЕНА

Стартира новосъздадена „Електронна борса на традиционни продукти и услуги от Еленския Балкан“, изградена по проект BGLD-1.007-0039 „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.)

Целта на платформата е да обедини и представи на едно място производителите на стоки и услуги от Еленския Балкан. Освен за маркетинг и реклама на местните производители, „Електронната борса на традиционни продукти и услуги от Еленския Балкан“ има и информационна насоченост към техни бъдещи и потенциални клиенти. На едно място потребителите могат да получат обширна информация за предлаганите продукти, както и локацията и контактите на производителите на стоки и услуги. Информацията е систематизирана по отрасли и подкатегории.

Перспективата е електронната платформа постоянно да се разраства и актуализира, отразявайки новостите и промените в бизнес средата, появата на нови продукти, услуги и стартиращи бизнеси, които да подпомагат икономическия растеж и развитието в община Елена. За целта е добавена форма за регистрация на нови производители и предоставящи услуги лица, след попълване на която специалисти от новосъздадения Център за подкрепа на бизнеса в община Елена ще осъществят контакт с тях. (https://borsaelena.bg/registracia/).

Основната цел на Центъра за бизнес развитие е повишаване на икономическата активност на населението, предотвратяване на трудовата миграция на територията на общината и развитието на електронната платформа. Акцент в работата на служителите са провеждане на консултации и презентации за стартиране на бизнес, търговска практика, ценовата политика и разработване на рекламни кампании.

Центърът разполага с товарен автомобил с хладилна система и шофьор, с който се извършват доставки от местните производители до техните клиенти, в съответствие с нормативните изисквания за превоз и доставка на хранителни продукти.

Повече информация за новата платформа за маркетинг, може да намерите на следния линк: https://borsaelena.bg/

https://borsaelena.bg/?fbclid=IwAR0xcB4GdrDtGs7SZ8xJwv5BbvGuWzHXjVf98gbgwU6VgZl3VrKaUQZC24E