„ПОЧЕТЕН ЗНАК „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ НОСИТЕЛ НА ЛИТЕРАТУРНАТА НАГРАДА „ПОЧЕТЕН ЗНАК „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ЗА 2024 Г.

С решение на Общински съвет Елена № 42 / 29.02.2024 г. бе определен тазгодишният носител на литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ и това е проф.  д-р Димитър Михайлов.  

Отличието се връчва ежегодно на писатели и публицисти с безспорни постижения в областта на литературната наука, които като автори и личности имат завоюван авторитет и активно изразена гражданска позиция.

Проф. д-р Димитър Михайлов е роден в гр. Чирпан. Средното си образование завършва в родния си град, а висше – Българска филология, във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. През 1984 г. е избран за асистент в същия университет, където продължава да преподава и досега българска литература.

Автор е на много книги и статии, от които значителна част са посветени на бележития еленчанин: „Стоян Михайловски” „Етюди за самотника: 70 години от смъртта на Стоян Михайловски“, „Сериозната“ против „смешната“ сатира – Стоян Михайловски – Алеко Константинов, „Стоян Михайловски. Поетически текст и национален контекст”. Съставител е на книгата на Стоян Михайловски „Бог. Религиозни стихотворения”– първо и единствено издание на религиозната лирика на Михайловски.

Името на проф. д-р Димитър Михайлов ще стои достойно сред останалите носители на отличието, които през годините са били: 2001 г. – проф. д-р Иван Славов; 2002 г. – редакцията на в. „Стършел”; 2003 г. – Георги Данаилов; 2014 г. – Стефан Цанев; 2015 г. – Георги Господинов; 2016 г. – Георги Мишев; 2017 г. – Христо Медникаров; 2018 г. – Недялко Йорданов; 2019 г. – Теодора Димова; 2020 г. – Владимир Зарев; 2021 г. – Людмил Станев; 2022 г. – проф. Иван Станков; 2023 г. – проф. Анчо Калоянов и Виктория Бешлийска.

По традиция литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ се връчва в деня на светите братя Кирил и Методий на специално тържество в град Елена.