Анонс

Обществено обсъждане на Концепция „Обособяване на Старопланински хъб от рекреационни зони за устойчив туризъм и зелени пространства за културни и социални иновации“ ще се проведе в Елена, Лясковец и Велико Търново

Комбинираната Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0073 „Обособяване на Старопланински хъб от рекреационни зони за устойчив туризъм и зелени пространства за културни и социални иновации“ ще бъде подложена на обществено обсъждане в три общини от региона. Събитията ще се проведат както следва:

  • На 13 март 2024 г. (сряда), от 10:30 ч. в Зала 101 на Община Елена.
  • На 13 март 2024 г. (сряда), от 13:30 ч. в Заседателна зала на Община Лясковец.
  • На 20 март 2024 г. (сряда), от 11:00 ч. в Ритуална зала на Община Велико Търново.

Бенефициент е Туристическо дружество „Трапезица 1902“ – В. Търново. Целта на концепцията е подобряване на зелената инфраструктура, жизнената среда и качество на живот в общините Велико Търново, Елена и Лясковец, чрез обособяване на рекреационни зони за устойчив туризъм и зелени пространства за културни и социални иновации. Концепцията съчетава интегриран комплекс от мерки и дейности за комбинирани инвестиции в инфраструктура, спорт, култура и туризъм, с мерки за социално включване, активна подкрепа за достоен живот и добро здраве на възрастните хора и насърчаване на връзката между образованието и пазара на труда.
За участие в публичната дискусия са поканени водещите кандидати и партньори, институции и организации, както и широката общественост в лицето на местния бизнес, синдикални структури, академичната общност, неправителствени организации, граждански сдружения и др.
Заинтересовани страни могат да се запознаят с презентацията за КИТИ и да споделят своето мнение, като попълнят онлайн анкета, както и да изпратят препоръки или възражения на електронната поща на ОИЦ – Велико Търново (Звено за публични консултации към РСР на СЦР), до три дни след общественото обсъждане: oic_vt@abv.bg.

Линк към презентация на концепцията.

Онлайн анкета за гласуване.

Областен информационен център – Велико Търново