„БАБА МАРТА ПОЗДРАВЯВА“

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА „БАБА МАРТА ПОЗДРАВЯВА“

На 1 март в Общинския туристически информационен център бе открита изложбата на картички с мартеници, организирана от Центъра за подкрепа за личностно развитие в град Елена.

В нея се включиха 90 деца от училищата в селата Майско, Константин и Беброво, от Начално училище „Иларион Макариополски“, от Средно училище „Иван Момчилов“, от Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Елена, от кръжока по Живопис и приложни изкуства към Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

Директорът на Центъра г-н Мирослав Лазаров поздрави талантливите участници и награди отличилите се с грамоти и подаръци.

В по-малката възрастова група – 7-10 години, на първо място се класира Ивета Иванова, втора – Николета Христова, а трети станаха – Нелина Стефанова, Ханде Мустафова, Сияна Байчева. Поощрителни награди имаше за Лора Младенов – най-малката участничка на 6 години, Хилендара Христова, Изабела Джамбазова, Християна Добрева.

Във категорията 11-15 години първото място бе за Гюлбеяс Ангелова, второто за Емануела Стоянова, а третото за Даниела Тонева. Поощрителни награди получиха Станимира Христова, Мария Шибилова и Йорданка Джурова.

Още снимки може да видите тук.