ИЗЛОЖБА

Откриване на изложбата „БАБА МАРТА ПОЗДРАВЯВА“