ТРУДОВА БОРСА

ТРУДОВА БОРСА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 14.02.24 г. от 11.00 часа в зала 101 на Общинска администрация гр. Елена ще се проведе Трудова борса. На събитието ще присъстват представители на Бюро по труда в град Елена, работодатели, безработни и неактивни лица, търсещи възможности за заетост. Програмата предвижда събеседване с работодатели, предлагащи свободни работни места, запознаване с актуални професии и възможности за реализация на пазара на труда на безработни и неактивни лица.
Дейността е финансирана по проект № BGLD-1.007-0039 „СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕСТОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ“ по програма „Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, фанансирано от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
Програмният оператор на програма „Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.