„БАБА МАРТА ПОЗДРАВЯВА“

КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА КАРТИЧКА С МАРТЕНИЦА ПОД НАДСЛОВ „БАБА МАРТА ПОЗДРАВЯВА“