КОЛЕДА ВЪЛШЕБНА

КОЛЕДА ВЪЛШЕБНА

21 декември 2023 г.,
18:00 ч. салона на НЧ „Напредък – Елена – 1863“

Коледен концерт с участието на детски и ученически състави от Центъра за подкрепа за личностно развитие, ДГ „Радост”, НУ „Иларион Макариполски”, СУ „Иван Момчилов”, Школа по изкуствата гр. Елена

ВХОД СВОБОДЕН