ОРГАНИЗИРА

КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА КОНКУРС

ЗА КОЛЕДАРСКИ И СУРВАКАРСКИ БЛАГОСЛОВИИ, ПЕСНИ И НАРИЧАНИЯ

19 декември 2023 година

от 17:00 часа

ОБЩИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГР. ЕЛЕНА