КОЛЕДНИЯТ ДУХ

Коледният дух
Изложба на Ирина Пожарицкая
Керамика, акварел