ИЗЛОЖБА

180 години от основаването на Еленското класно училище „Даскалоливница“

По случай 180 години от основаването на класното училище „Даскалоливница“, Музей на Възраждането – гр. Елена Ви кани на откриването на ретроспективната изложба „Образованието в Еленско“.

Изложбата обединява различни събития, факти и личности, които на пръв поглед нямат връзка помежду си, но всъщност са запазени парченца от образователния процес в населените места в община Елена.

За първи път посетителите ще имат възможността да видят автентичния печат на Първото класно училище в страната, открито в гр. Елена през 1843 г.

Откриване: 08.12.2023г. (петък), 17:30 ч. в класно училище „Даскалоливница“.