ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА X-Я ПРАЗНИК НА ЕЛЕНСКИЯ БУТ (10-12 НОЕМВРИ 2023)