КОНЦЕРТ

КОНЦЕРТ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА