„ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА“

ОБЩИНА ЕЛЕНА СЕ ВКЛЮЧИ В „ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА“

Община Елена за поредна година се включи в инициативата „Европейска седмица на мобилността“, водеща началото си още от 2002 г. Темата тази година бе „Пестене на енергия“.

На 21 и 22 септември момичетата от Българския младежки червен кръст с цел стимулиране на гражданите, ползващи обществен транспорт в общината, раздадоха на всички пътници – флаери с информация за „Европейската седмица на мобилността“, заедно с кроасан и вода, осигурени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с председател г-жа Десислава Шопова.

Кампанията се стреми да насърчи хората да се включат в инициативи за постигане на устойчива градска мобилност, които водят до намаляване на замърсяването на въздуха, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

Използването на обществен транспорт има огромен потенциал да помогне за намаляване потреблението на енергия. На един изминат километър с него се изразходва в пъти по-малко енергия, отколкото с личен автомобил.