СЪОБЩЕНИЕ!

ВЪВЕЖДА СЕ ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Община Елена уведомява заинтересованите, че със Заповед № РД.02.05-538/31.07.2023 г. на кмета на община Елена, на основание чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, във връзка с извършването на строителни работи на обект: „Реконструкция на общински път VTR1074 /ІІ-53, Елена – Беброво/ Марян – Костел – Зеленик, от км 6+530 до км 8+032, община Елена“,е въведена временна организация на движението (ВОД), като се затваря за движение на моторни превозни средства – в двете посоки – общински път VTR1074 /ІІ-53, Елена – Беброво/ Марян – Костел – Зеленик, от км 6+530 до км 8+032.

Срок на действие на ВОД:

01.08.2023 г. – от 08:00 до 17:00 часа;

02.08.2023 г. – от 08:00 до 17:00 часа.