ПРЕПЛУВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

ОБЩИНА ЕЛЕНА ВИ КАНИ НА 65-ТО МАСОВО ПРЕПЛУВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ