ХРАМОВ ПРАЗНИК

ПЛАКОВСКИ МАНАСТИР „СВЕТИ ИЛИЯ“. ХРАМОВ ПРАЗНИК – ИЛИНДЕН. 20 ЮЛИ 2023 Г.