ФОРУМ

ФОРУМ „ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В ЕЛЕНА – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ“ СЕ ПРОВЕДЕ В ГРАД ЕЛЕНА

На 7 юли 2023 г. в Художествената галерия в град Елена се проведе форум на тема „Интегриран туристически продукт в Елена – перспективи за развитие“. Той стартира с приветствие от страна на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев.

Събитието премина при изключителен интерес от страна на местния туристическия бизнес, неправителствени организации, медии, представители на различни институции, академичните среди и др. В него участие взеха депутатите Любен Дилов – член на Комисията по туризъм на 49-то Народното събрание и Димитър Николов – член на Комисията по култура и медии на 49-то Народното събрание.

Според изследване на проф. Харалан Александров са разнопосочни очакванията как трябва да се развие туристическото преживяване. Присъстващите в залата обединиха върху мнението, че все повече се осъзнава необходимостта от интегриран подход, където са важни и туристическият продукт, и неговото качество и инфраструктурата, и отношението към околната среда, и кадрите, които също са много сериозен проблем.

Съветничката на министъра на туризма – проф. Мариела Модева, също взе участие в срещата дискусия по повод изработване на Стратегия за развитие на туризма за периода 2024 – 2027 г. в община Елена.

Проф. Модева сподели, че общо 234 000 туристи са посетили Стапропланинския туристически район за първите 6 месеца на тази година, което е с 14% ръст в сравнение със същия период на миналата година. Тя акцентира на това, че в 32-те общини, попадащи в този туристически район, преобладават българските туристи, но има и от Румъния, Испания, Франция, Германия. „Това означава, че потенциалът за развитие е доста голям. И не само в самия град Елена са тези туристи, а около 40% от тях са и в прилежащите села на общината“, посочи Модева. Тя определи град Елена като уникален град заради атмосферата, която цари, защото туристите се влияят от преживяването, от отношението, от атмосферата.

Кметът на общината инж. Млъзев обобщи, че „когато се говори за устойчиво развитие на туризма, това означава по такъв начин да се случват нещата, че да се съхранят ресурсите и да се минимизира негативното влияние върху екологията, удобствата на гражданите и на посетителите. В този смисъл проблемите, с които се сблъскваме в последните години при развитието на туризма, са едни от най-сериозните, които имаме за решаваме в нашата общност“.

Последва дискусия, в която се включиха присъстващите в залата, които споделиха мнения от тяхната практика, различни идеи и препоръки.

Форумът бе ползотворен и приключи с обобщението, което г-н Млъзев направи, че развитието на туризма на територията на общината, трябва да се приеме като общ приоритет, защото е отговорност на цялото общество както от гледна точна на ползите, така и по причина на негативите, свързани с развитието му.