ФОРУМ

ФОРУМ „Интегриран туристически продукт в Елена – перспективи за развитие“

На 7 юли 2023 г. в Художествената галерия на гр.Елена от 13.00 ч. ще започне форум на тема „Интегриран туристически продукт в Елена – перспективи за развитие“

Акцентът ще бъде върху интегриране на дейности за развитие на туристически услуги с по-висока добавена стойност на територията на община Елена. Форумът е организиран от Община Елена по повод подготовката на Стратегия за развитие на туризма за периода 2024 – 2027 г. в съответствие със Закона за туризма. Събитието ще бъде отразено в местните и регионални медии.

Форумът ще стартира с приветствие от страна на кмета на община Елена – инж.Дилян Млъзев. Ивайло Асенов – външен експерт ще разясни какво представлява „интегриран туристически продукт“ в контекста на подготовката на Стратегията за развитие на туризма на Община Елена 2024 – 2027 г. За необходимостта от маркетинг и популяризиране на туристическите услуги, ще говори главен асистент Надежда Костадинова от Катедра „Туризъм“, Стопански факултет при Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“.

Любен Дилов – депутат от Бургас на ПП ГЕРБ-СДС, член на Комисията по туризъм на 49-то Народното събрание ще представи добри практики в културния туризъм и ще сподели идеи за разнообразяване на предлагането и повишаване на популярността на Елена като туристическа дестинация. Димитър Николов – депутат от Велико Търново на ПП ГЕРБ-СДС, член на Комисията по култура и медии на 49-то Народното събрание ще говори за необходимостта от съвместна интегрирана политика за развитието на културата и туризма на местно, регионално и национално ниво. Доц.д-р Харалан Александров ще фокусира вниманието върху ролята на местните лидери и предприемачи за развитието на туризма на територията на община Елена.

Форумът ще приключи с дискусия, в която всеки от участниците може да вземе отношение по темата.

Начало и край: от 13.00 ч. до 17.00 ч. на 07.07.2023 г.

Телефон за контакти: 0879 101 453 – Евдокия Уколова