ШАРЕНА ЧЕРГА

VII ПРАЗНИК НА ШАРЕНАТА ЧЕРГА, НАРОДНИЯ БИТ И СТАРИТЕ ЗАНАЯТИ В СЕЛО БЛЪСКОВЦИ

24 юни (събота) 2023 г., от 10 :00 часа пред сградата на кметството в с. Блъсковци