ТРИ ПРОЕКТА

ТРИ ПРОЕКТА ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЩЕ СТАРТИРАТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА

През тази година 3 проектни предложения на Община Елена, всяко на стойност от по 15 000 лева, са одобрени за финансиране по Националната кампания „За чиста околна среда 2023” и обявения от екоминистерството конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

Предстои да бъдат изпълнение следните проекти – „Почистване, обновяване и облагородяване на Дендрариум, намиращ се в парк „Калето“ в гр. Елена, „Нашето село – чисто и зелено“ в с. Каменари и „Кът за отдих“ в с. Илаков рът.

С тяхното реализиране ще бъдат благоустроени терените, определени за зони за отдих, ще се поставят пейки, маси, беседка, кошчета и ще бъдат засадени площи с декоративна храстова растителност. Проектите имат за цел да повлияят позитивно върху околната среда и да формират положителна нагласа у местни и гости на общината.