БЕЛЕЖИТИ ЕЛЕНЧАНИ

С ОСВЕЩАВАНЕ И РИТУАЛ ПО ПРЕРЯЗВАНЕ НА ЛЕНТА СЕ ОТКРИ КОМПОЗИЦИЯТА С БЕЛЕЖИТИ ЕЛЕНЧАНИ, ВОДЕЩИ ДО ДВЕТЕ УЧИЛИЩА В ГРАД ЕЛЕНА

В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в град Елена тържествено бе открита композицията с бележити еленчани на стълбите, водещи до двете училища – СУ „Иван Н. Момчилов“ и НУ „Иларион Макариополски“.

Архиерейският наместник протойерей Валентин Георгиев освети стенописите, а кметът на общината инж. Дилян Млъзев, заедно с директорите на двете училища – г-жа Кузманова и г-жа Ламбурова тържествено прерязаха лентата за откриването.

Инициативата на Общината за преобразяването на стълбите, свързана с Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, и с честването на 180 години от Първото класно училище – „Даскалоливницата“ през 2023 г., бе приета положително от гражданите и гостите на града и започна да получава все по-голяма популярност в страната ни.