ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

Денят на Европа, отбелязан чрез изкуство в град Елена

Програмата Interreg V-A Румъния-България отбеляза Деня на Европа в Художествената галерия на Община Елена с пъстро събитие, в което участваха повече от 100 деца от всички възрасти.

На 12 май 2023 г., в Художествената галерия на град Елена, модернизирана в рамките на проект ROBG-423, „Култура във вечността“, изпълняван в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България, 20 талантливи ученици от НУ „Иларион Макариополски“ и СУ „Иван Момчилов” от Елена, ръководени от г-н Мирослав Лазаров, директор на Центъра за подкрепа на личностно развитие в града, изтъкнаха ценностите на приятелството между Румъния и България, както и на Европейския съюз. Те изразиха своята креативност чрез рисуване, показвайки ни света през очите на младото поколение, и доказвайки, че приятелството и сътрудничеството са най-краткият път за изграждане на по-добро бъдеще за всички европейци. Заниманията по рисуване бяха още по-приятни, след като децата от група „Мики Маус” на ДГ „Радост”, с ръководители Милена Тодорова и Севдалина Игнатова, донесоха настроение със своите песни и танци.

По време на събитието на всички заинтересовани лица бе представена актуална информация за изпълнението на програмата, а представителите на Община Елена споделиха впечатления за това как проектът, чрез който бе модернизирана Художествената галерия, подобри качеството на живот на хората в региона.

Чрез организирането на събитието, Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за граница Румъния-България (РОТГС Кълъраш), в качеството на Съвместен Секретариат на Програмата Interreg V-A Румъния-България, отпразнува постиженията и единството на Европа, както и подписването на Декларацията на Шуман от 9 май 1950 г., която описва амбициозен план, поставящ основите на днешния Европейски съюз и създаден, за да гарантира дългосрочен мир в Европа.

За да научите повече за Програмата Interreg V-A Румъния-България за предстоящите събития, както и за финансираните проекти, Ви каним да посетите уебсайта на програмата www.interregrobg.eu, както и уебсайта на новата програма www.interregviarobg.eu.