МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ

ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ ЗА ТУРИЗЪМ НА МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес в град Велико Търново започна XVIII издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“. Форумът ще се проведе от 20 до 23 април 2023 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“.

Община Елена е сред 28-те общини от страната, които ще вземат участие в изложението. Самостоятелният щанд е подготвен съвместно с Музея на Възраждането в Елена, както и с помощта на Местния съвет по туризъм.

В дните на събитието, служители от Туристическия информационен център и Музея на Възраждането в Елена ще представят богатото културно-историческо наследство на общината, природните и туристическите дадености и атракциите в района, както и множеството места за настаняване.

Щандът на Община Елена бе уважен от заместник-министъра на туризма – проф. Мариела Модева, кмета на Община Велико Търново и председател на Управителния съвет на НСОРБ – г-н Даниел Панов. Като подарък г-жа Модева получи фототипни издания на Еленски сборник от 1938 г. – I и II част, които сподели, че ще прочете с интерес.

В тазгодишното издание на единствения у нас туристически форум с фокус върху културата и туризма вземат участие 50 – общини, туристически компании, дипломатически мисии, туристически сдружения и производители от България и Румъния, Република Корея, Република Северна Македония, Индия, Палестина. Колорит към международното представяне добавят гости от местната администрация в йорданския град Карак и туроператори от Гърция.

В следващите дни са предвидени много дискусии, презентации и конференции, а изложението ще бъде официално закрито в неделя в 12:00 ч.