КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ПРИКАЗКИ „РИЦАРИ КОМПОСТЬОРИ“

Община Елена обявява провеждането на конкурс за приказки за деца на тема компостиране!

Конкурсът е насочен към младите природозащитници на общината, с визия за по-зелено бъдеще и за Земя с по-малко отпадъци.
Той е отворен за ученици от 4 до 8 клас от община Елена, като всеки участник в конкурса, изпратил приказка в посочения срок, ще получи награда.
15-те най-добри приказки ще бъдат оформени, принтирани и разпространени сред гражданите, а техните автори ще бъдат наградени с допълнителни награди в рамките на концерт, организиран от общината през месец май.

Условия за участие: Темата на приказките е „Компостиране“, като произведенията трябва да са не по-дълги от 2000 думи.

Начин за предаване: Електронно на contest@cleantech.bg

Крайният срок: до 18:00 ч. на 11.04.2023 г.

Конкурсът за приказки се осъществява в рамките на проект „От компостиране към нулеви отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“, № BG16M1OP002-2.009-0020-C01, процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“