335465076_1458408088235216_8779650914727994812_n

Младежите от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания