КОНКУРС

КОНКУРС „МАГИЯТА НА БАБА МАРТА“

Гласувайте (с харесване) до 17:00 часа на 9 март 2023 година за своя фаворит!

Народно читалище „Съзнание – 2012“ село Яковци

Народно читалище „Надежда – Беброво – 1870“ село Беброво

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Център за подкрепа за личностно развитие

Народно читалище „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци

Йорданка Симеонова

Основно училище „Отец Паисий“ село Константин

Общински туристически информационен център град Елена

Народно читалище „Надежда – 1904“ село Тодювци

Община Елена

Дневен център за деца с увреждания град Елена

Детска градина
„Щастливо детство“ село Констатнин

Детска градина
„Щастливо детство“ село Констатнин

Нели Иванова

Музей на Възраждането

Детска ясла град Елена

Народно читалище „Просвета – Разпоповци – 1881“