ИНИЦИАТИВА ЗА 1 МАРТ

БЪЛГАРСКИЯТ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ В ГРАД ЕЛЕНА С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ПО ПОВОД 1 МАРТ

Ученици от Средно училище „Иван Момчилов, активисти в БМЧК град Елена организираха благотворителна инициатива по повод 1 март, когато празнуваме Баба Марта – един от най-почитаните български обичаи с хилядолетна традиция.

В два последователни дни – на 27 и 28 февруари 2023 г. децата заедно със служители на Община Елена посетиха над 40 човека – възрастни хора в неравностойно положение. Те зарадваха всички за хубавия празник с мартеница за здраве, картичка с пожелание и лакомство.