„150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ“

Конкурс „150 години безсмъртие“

Истински урок по родолюбие бе и рециталът на 17 февруари под надслов „150 години безсмъртие“. В конкурса се включиха 60 деца от петте училища в общината. Жури в състав: Парашкева Белянова – дългогодишен педагог и преподавател на по български език, Мария Симеонова, главен редактор на вестник „Еленска трибуна“ и Татяна Бонева, директор на Градската библиотека имаха тежката задача да определят най-добрите сред отлично подготвените рецитатори. Отличените с първи места в по-малката възрастова група бяха: Александър Петров от СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена, Мелек Чаушева от НУ „Иларион Макариополски“ гр. Елена, Моника Стоянова от ОУ „Отец Паисий“ с. Майско, Хабибе Басриева от ОУ „Отец Паисий“ с. Константин, Борис Боянов от ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво. Второ място заеха: Дария Стоянова от СУ „Иван Момчилов“, Сияна Стоянова от НУ „Иларион Макариополски“, Сара Сашева от ОУ „Отец Паисий“ с. Майско, Аксу Трембешлиева от „Отец Паисий“ с. Константин, Исмет Катеринов от ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво. С трета награда бяха отличени: Станислава Петкова от СУ „Иван Момчилов“, Азат Мустафов от НУ „Иларион Макариополски“, Рени Христова от ОУ „Отец Паисий“ с. Майско, Мелиса Мустафова от ОУ „Отец Паисий“ с. Константин. Поощрителни награди имаше за Ива Иванова и Славена Пашова от СУ „Иван Момчилов“, Магдалена Обретенова и Марина Парушева от НУ „Иларион Макариополски, Ваня Минчева от ОУ „Отец Паисий“ с. Майско, Минка Куртева от ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво. При по-големите, първото място бе за Бирджан Хасанов от ОУ „Отец Паисий“ с. Майско, който успя да развълнува публиката с артистичната си рецитация на „Над тефтерчето на Левски“ от Дамян Дамянов. Второто място бе за Гергана Ножарова от СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена, трети се класира Кенан Тахиров от ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво. Поощрителни награди във втора възрастова група имаше за Северина Сашева от ОУ „Отец Паисий“ с. Майско и Виктория Златева от СУ „Иван Момчилов“.