РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА...

Центърът за подкрепа за личностно развитие в град Елена
организира работилница за изработване на оригинални мартеници от вълна на 23 февруари от 16:30 часа в Общностния център