ПРАЗНИК НА ХИЖА „ЧУМЕРНА“

Зимен спортен празник на хижа „Чумерна“