КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ВАСИЛ...

КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

По повод отбелязването на 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, Община Елена и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират конкурс под надслов „150 години безсмъртие“.

Право да вземат участие в него имат ученици от 1 до 7 клас от петте общински училища. Задачата на момичетата и момчетата е да изпълнят изразително стихотворение, посветено на националния герой Левски, като времетраенето по регламент не трябва да надвишава 4 минути.

Победителите ще бъдат оценени от компетентно жури на 17 февруари 2023 г. от 14:00 часа в Общностния център в града на специално събитие.

За по-добрата организация на конкурса е необходимо желаещите да подадат заявките за своето участие до 13 февруари 2023 г. на електронен адрес: obrazovanie@elena.bg.