ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И 210-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ

28.10.2022 г. 16:00 ч. Общностен център
ПЛЕНЕР, ПОСВЕТЕН НА ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ

01.11.2022 г., 17:00 ч.
ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ ОТ АИК „ДАСКАЛОЛИВНИЦАТА“
ДО ПЛОЩАД „ХРИСТО БОТЕВ“

02.11.2022 г., 17:00 ч., Зала 101 в Общината
ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ
·      ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ ОТ ПЛЕНЕРА И КОНКУРСА „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ – ПОЧИТ И ВДЪХНОВЕНИЕ“. НАГРАЖДАВАНЕ
·       СРЕЩА И РАЗГОВОР С ПРОФ. ДИН ПЕТКО ПЕТКОВ

04.11.2022 г.,
11:00 ч., храм „Рождество Богородично“
ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ
11:30 ч., Къща музей
ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЕЦ И ЦВЕТЯ ПРЕД БЮСТ-ПАМЕТНИКА НА ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ
17:30 ч., Художествена галерия
·       ИЗЛОЖБА
„ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ ПРЕЗ ОБЕКТИВА, ЧЕТКАТА И ПЕРОТО“
·       ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ: ПЪТ ПОДВИЖНИЧЕСТВО, ПАМЕТ“
ОТ ПРОФ. ДИН ВЕРА БОНЕВА
·       ГОСТУВАТ ИВАН ГРАНИТСКИ И ХРИСТО МИХАЙЛОВСКИ