Временна организация на движението

ЗА ПРАЗНИКА ЕЛЕНСКИЯ БУТ СЕ ВЪВЕЖДА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

ЗАПОВЕД
№ РД.02.05 – 744
гр. Елена, 12.10.2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с провеждането на IX-я Празник на еленския бут (21 – 23 октомври 2022 г.), с цел осигуряване обществения ред, безопасността на гражданите и безпрепятственото протичане на празника,


РАЗПОРЕЖДАМ:

I. ЗАБРАНЯВАМ навлизането, престоя и паркирането на превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи кътовете за хранене на открито, в следните паркинги в гр. Елена:

– паркинг на площад „Станчо Димитриев“ (кръстовището между ул. „Стоян Михайловски“ и ул. „Възрожденска“);

– паркинг на ул. „Стоян Михайловски“ пред магазин „Под лозата“ и бивша аптека „Кършо“;

– паркинг на ул. „Стоян Михайловски“ пред кафе „Хелена“;

– паркинг на ул. „Крайбрежна“, северно от магазин за ловно-рибарски принадлежности;

– паркинг зад кафе „Виа Вита“;

– паркинг зад сградата на Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“;

– паркоместа, намиращи се на ул. „Иларион Макариополски“ от пл. „Христо Ботев“ до сградата на община Елена;

– паркинг между Синдикален дом и сградата на „Енерго Про Мрежи“ АД;

– паркинги, разположени на север, северозапад и запад от административната сграда на община Елена;

– паркинг на площад „Иларион Макариополски“;

– паркинг пред Лятно кино – гр. Елена;

– паркинг пред сградата на Районен съд – гр. Елена.

за времето от 07:00 ч. на 21 октомври 2022 г. (петък) до приключването на празника, но не по-късно от 19:00 ч. на 23 октомври 2022 г. (неделя).

Организаторите на кътове за хранене на открито следва да осигурят възможност за преминаване на хора и превозни средства със специален режим на движение през заетите тях терени – публична общинска собственост.

II. ОПРЕДЕЛЯМ за ползване изключително от търговците на открито, гостите на хотели и места за настаняване, разположени в централната градска част, следните паркинги и територии – общинска собственост:

– паркинг на ул. „Кършовска“, в двора на бившето Начално училище „Иларион Макариополски“ („старата гимназия“) – за превозни средства на търговците, разположени   на площад „Иларион Макариополски“;

– лятно кино – за гостите на хотел „Перун“;

– паркинги, намиращи се на запад и северозапад от сградата на община Елена и паркинг в двора на Общностен център („старата поликлиника“), както и затворената част от ул. „Иван Кирилов“ северно от моста над р. Еленска – за превозни средства на официалните лица – гости на празника и за автомобили, обслужващи химическите тоалетни и кътовете за хранене;.

– паркинг, южно от сградата на супермаркет „Царица Елена“ – за гостите на хотелски комплекс „Елена“;

– ул. „Крайбрежна“ в участъка от магазин – фурна, собственост на фирма „Селена“ в посока запад към Къща-музей „Иларион Макариополски“ покрай р. Еленска, отдясно по посоката на движение – за гостите на хотел „Централ“ и семеен хотел „Тара“, както и за автомобили, обслужващи химическите тоалетни и кътовете за хранене;

– плаца на Автогара Елена – за превозни средства на официалните лица – гости на празника и гостуващите художествени състави.

за времето от 13:00 часа на 21 октомври 2022 г. (петък) до приключване на празника, но не по-късно от 19:00 часа на 23 октомври 2022 г. (неделя).

III. ВЪВЕЖДАМ ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, в съответствие с одобрения от ОД на МВР – Велико Търново проект, както следва:

1. ЗАТВАРЯТ СЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ за времето от 13:00 ч. до 21:00 ч. на 21 октомври 2022 г. (петък), от 7:00 ч. до 21:00 ч. на 22 октомври (събота) и от 7:00 ч. до приключването на празника, но не по-късно от 19:00 ч. на 23 октомври (неделя) следните улици, част от Републикански път III-551 „Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена“: ул. „Стоян Михайловски“ – от кръстовището при Автогара Елена до площад „Христо Ботев“; ул. „Иларион Макариополски“ – от площад „Христо Ботев“ до кръстовището с улици „Робовска“ и „Васил Левски“.

Затварянето на участъка от Републикански път III-551 „Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена“ да стане след съгласуване и получаване на разрешение от Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление – гр. Велико Търново.

2. ЗАТВАРЯТ СЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ за времето от 13:00 ч. до 21:00 ч. на 21 октомври 2022 г. (петък), от 7:00 ч. до 21:00 ч. на 22 октомври (събота) и от 7:00 ч. до приключването на празника, но не по-късно от 19:00 ч. на 23 октомври (неделя)  следните улици: ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ – от кръстовището с ул. „Иларион Макариополски“ при хотел „Перун“ до кръстовището с ул. „Кокиче“, ул. „Църковна“ – от № 6 (при горната църква) до кръстовището й с ул. „Й. Й. Брадати“; ул. „Кършовска“ – от кръстовището с улиците „Робовска“ и „Васил Левски“ до кръстовището с ул. „Калето“; ул. „Д-р Христо Момчилов“ – изцяло, от кръстовището с ул. „Кършовска“ при „Даскалоливницата“ до Картинна галерия; ул. „Иван Кирилов“ – от кръстовището с ул. „Иларион Макариополски“ при община Елена до кръстовището с ул. „Поп Сава Катрафилов“ при храм „Рождество на Пресв. Богородица“; ул. „Дойно Граматик“ – от ул. „Иларион Макариополски“ при кафе „Виа Вита“ до кръстовището с улици „Поп Сава Катрафилов“ и „Емилиян Станев“; ул. „Крайбрежна“ – от кръстовището с ул. „Стоян Михайловски“ при кафе „Хелена“ до кръстовището с ул. „Дойно Граматик“ зад къща-музей „Иларион Макариополски“; ул. „Възрожденска“ – изцяло.

3. ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНИТЕ ОБХОДНИ МАРШРУТИ за затворената централна градска част:

– за идващите от изток по ул. „Стоян Михайловски“ – при Автогара Елена наляво по ул. „Чучур“ в посока юг, до кръстовището с ул. „Околовръстна“;

– за идващите от юг по ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ – наляво по ул. „Кокиче“ в посока северозапад покрай сградата на РС ПБЗН, след това надясно по ул. „Робовска“ до кръстовището й с улиците „Кършовска“ и „Васил Левски“;

– за идващите от север по ул. „Пробуда“ – наляво в посока изток по ул. „Поп Сава Катрафилов“ и надясно в посока запад по улиците „Георги Сава Раковски“ и „Никифор Попконстантинов“;

– за идващите от запад по ул. „Васил Левски“ – надясно по ул. „Робовска“ до кръстовището с ул. „Малина“, а оттам наляво до кръстовището с ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“.


4. ВЪВЕЖДАМ ЕДНОПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ
по следните улици:

– по ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ – разрешено е движението в северна посока, от ул. „Околовръстна“ до кръстовището й с ул. „Кокиче“;

– по ул. „Кокиче“ – разрешено е движението в северозападна посока, от ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ до ул. „Робовска“;

– по ул. „Робовска“ – разрешено е движението в южна посока, от кръстовището с улици „Иларион Макариополски“ и „Васил Левски“ до ул. „Малина“;

– по ул. „Малина“ – разрешено е движението в посока от кръстовището с ул. „Робовска“ към кръстовището с ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“;

– по ул. „Георги Сава Раковски“ и ул. „Никифор Попконстантинов“ – разрешено е движението от кръстовището с ул. „Иван Кирилов“ при храм „Рождество на Пресв. Богородица“ до кръстовището с ул. „Теодор Теодоров“ (път VTR 3086 „Елена – Блъсковци“ и кръстовището с ул. „Васил Левски“.

– по ул. „Спортист“ – разрешено е движението от кръстовището с ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ до кръстовището с ул. „Кършовска“ при стадион „Чумерна“;

– по ул. „Генерал Домбровски“ и ул. „Балкан“ – разрешено е движението в югоизточна посока, от ул. „Църковна“ към ул. „Кършовска“;

– по ул. „Кършовска“ от кръстовището й с ул. „Църковна“ (при горната църква) до подхода към парк „Калето“ е разрешено движението в югоизточна посока; от подхода към парк „Калето“ до залата по борба е е разрешено движението в южна посока (към стадион „Чумерна“)

Паркирането по изброените еднопосочни улици да се осъществява само от дясната страна по посока на движението.

Неразделна част от настоящата заповед е приложението „Карта за организацията на движението“.

IV. ВЪЗЛАГАМ на инж. Николай Петров Наумов, директор на дирекция „АПИО“ в община Елена, функциите на лице, отговарящо за временната организация и безопасността на движението на територията на община Елена по време на провеждането на IX-я Празник на еленския бут.

Жителите и гостите на града са длъжни да спазват стриктно указанията и да се съобразяват с разпорежданията на органите на реда и стюардите по сигурността, носещи отличителни знаци.

Копия от настоящата заповедq в едно с приложението към нея, да се изпратят до Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление гр. Велико Търново, Районно управление на МВР – гр. Елена, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Елена, Център за спешна медицинска помощ Велико Търново – филиал гр. Елена, „Велттед Секюрити“ ЕООД, собствениците на хотели в централната градска част и организаторите на кътове за хранене на открито по време на празника.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на жителите и гостите на гр. Елена чрез прочитането ѝ в рамките на общинската информационна емисия по радио „Резонанс“, както и публикуването ѝ на сайтовете и страниците в интернет, поддържани от Община Елена.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник кметовете на община Елена и началника на РУ МВР – гр. Елена.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Галерия