ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА...

Заявление за ползване на общински терен във връзка с празника на Еленския бут

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящия IX-ти Празник на еленския бут, община Елена уведомява желаещите да ползват общински терени с цел търговия със занаятчийска продукция, произведения на изкуството, промишлени и хранителни стоки, за следното:

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ще се приемат в сградата на общинска администрация Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 123 или на електронна поща – zayavleniya2022@elena.bg до 17:30 часа на 14 октомври 2022 г. (петък). След получаване на изрично одобрение, (лично или на посочения електронен адрес), дължимата сума следва да бъде внесена на касата в община Елена или преведена по банкова сметка IBAN: BG76 CECB 9790 8497 0020 02, BIC:CECBBGSF, Централна Кооперативна Банка АД, клон Велико Търново,  офис Елена, код за вид плащане 448008 в срок до 19.10.2022 г. /сряда/. Подаването на заявление не гарантира автоматично възможността за ползване на терен – общинска собственост. Цената на квадратен метър площ се изчислява съгласно т. 6а от Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), а именно: до 100 кв.м. – по 10.00 лв./кв.м., а за всеки следващ кв.м. – по 5.00 лв./кв.м.

За продажба на хранителни продукти и напитки на открито, както и за други стоки и услуги, изискващи специален режим, заявителите следва да представят съответните разрешителни или други документи.

Поради ограничената търговска площ и засиления интерес към наемането й, с предимство при одобряването на заявленията ще се ползват местните търговци, както и производителите и занаятчиите, предлагащи собствена продукция (удостоверява се със съответния документ). Община Елена си запазва правото да откаже да одобри заявлението, в случай че предлаганите стоки и услуги са неподходящи, неестетични или несъответстващи на характера на празника, както и при недостиг на търговска площ.

Поради ограничената търговска площ  следва да посочвате реално необходимите квадратни метри, както и това дали ще разполагате шатра.

При разминаване между заявената и реално необходимата площ ще бъде отказвано разполагането на съоръженията, а сумата ще бъде възстановена на заявителя след 24.10.2022 г.

Община Елена не се ангажира с осигуряване на електрозахранване, вода, канализация и др.

На търговци, които не са подали заявление в срок или не са получили изрично одобрение, и/или не са заплатили дължимата сума в срок, ще бъде отказано разполагането на съоръжения.