114 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 114 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми съграждани,

На днешната дата – 22 септември 1908 г., в църквата „Свети 40 мъченици” във Велико Търново, с прочитането на Манифеста към българския народ, тържествено е обявена нашата независимост.

С този акт се отхвърля политическата и финансовата зависимост от Османската империя, наложена на българската държава с Берлинския договор.

Независимостта е вторият силен политически ход след Съединението, с който народът доказва своята непреклонност и стремежа си към единство и самостоятелност. Международният авторитет на страната ни се издига, България се превръща в равноправна на другите държави, показвайки пред целия свят, че нейните граждани са силна и можеща нация.

На тази паметна дата след 114 години ние се прекланяме пред делото на онези, дали живота, труда и мечтите си в името на това днес да живеем в съвременна, суверенна държава.

Нека си пожелаем да сме достойни наследници на предците ни, да имаме тяхната мъдрост и далновидност, за да продължим да издигаме авторитета на страната ни.

Желая на всички оптимизъм, отговорност и вяра. И да помним думите от историческия манифест, в който се казва: „Да живее свободна и независима България!“

Честит празник!

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ  
Кмет на община Елена