ЦПЛР ВИ КАНИ

Отркриване на учебната година в Център за подкрепа за личностно развитие

30 септември 2022 г. /Петък/
17:00 часа, Общностен център
ОЧАКВАМЕ ВИ!