ТЕАТЪР НА КОМЕДИЯТА „ВЕЛКО...

На 8 септември 2022 г. от 19:00 часа в салона на НЧ „Напредък – Елена – 1863“ – гр. Елена

ВХОД СВОБОДЕН