ВАЖНО!

ЗАРАДИ ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ СЕ ЗАБРАНЯВА КОСЕНЕТО НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ПОЧИСТВАНЕТО НА ХРАСТИ

С цел предотвратяването на риска от пожари в разгара на горещото лято, министърът на земеделието д-р Иван Иванов издаде заповед, с която от 25 юли до 7 август 2022 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи чрез косене на храсти и трева, както и машинното почистване (мулчиране). Паленето на стърнища също не се позволява и се санкционира. При неспазване на предписанията ще бъдат налагани глоби или имуществени санкции от директорите на областните дирекции „Земеделие“, съгласно Закона за защита при бедствия.

Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев също взе своевременни мерки за предотвратяване на пожари, като още през месеците март и юни издаде две заповеди, с които въвежда правила за пожарна безопасност.

На територията на общината абсолютно се забранява под всякакъв предлог паленето на открит огън, както и това на сухи тревни площи в горски територии и земеделски имоти, не се допуска тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях.

В периода с повишена опасност от пожари не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, до прибирането на реколтата, в земеделските земи и извън тях – слогове и крайпътни ивици, стърнища и сметища.

Пожарите в природата са неконтролируеми явления, трудни за овладяване и противодействие, затова, за да намалим риска от тяхното възникване, стриктно трябва да спазваме препоръките на властите.