Медена седянка по Еленски

МЕДЕНА СЕДЯНКА ПО ЕЛЕНСКИ

И

ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ„ДА СЕ ХВАНЕМ ЗА РЪЦЕ И ДА ТРОПНЕМ НИЙ ХОРЦЕ“

П Р О Г Р А М А

30 ЮЛИ 2022 г.

10:00 ч. терен до Художествената галерия

Официално откриване

Освещаване меда на пчеларите

10:20 ч. Начало на фолклорното надиграване

„ДА СЕ ХВАНЕМ ЗА РЪЦЕ И ДА ТРОПНЕМ НИЙ ХОРЦЕ“

В паузите – забавни игри и дегустации

12:40 ч. Награждаване на участниците в надиграването

13:00 ч. зала 101 на Община Елена

Научнопрактически семинар

– Пчеларството в България – състояние и перспективи

– Здравеопазване и профилактика на пчелните семейства

– Апитерапия – от производителя до лечителя

19:00 ч. терен до Художествената галерия

Децата творят и се забавляват

Медена почерпка

Концерт на КАНХ „Самодиви“