ГОДИШЕН КОНЦЕРТ

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „БАЛКАНДЖИЙЧЕ“

На 13 юли в салона на читалище „Напредък – Елена – 1863” се проведе годишният концерт на фолклорна формация „Балканджийче“ с ръководител Йорданка Грънчарова. В него взеха участие повече от 50 танцьори.

С прекрасните си изпълнения, децата развълнуваха и изправиха на крака публиката. Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев и председателят на НЧ „Напредък – Елена – 1863” инж. Димитринка Иванова поздравиха изпълнителите и техния ръководител госпожа Грънчарова – за нестихващия ентусиазъм, неуморен труд и положените усилия за запазване на българския фолклор и традиции.