МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ В ЕЛЕНА Е ВКЛЮЧЕНА В КАТАЛОГА НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

Градската художествена галерия в Елена е един от обектите, включени в каталога на „Баумит“ – организатор на международния конкурс за най-красиви фасади „Life Challenge 2022”.

Проектът за реставрацията на вековната сграда е дело на великотърновския арх. Милен Маринов. В конкурса „Life Challenge 2022” участваха 322 избрани сгради от 23 държави, разпределени в шест категории. Община Елена бе представена с фасадите на СУ „Иван Момчилов”, НУ „Иларион Макариополски” и новооткритата Градска художествена галерия.

Впечатлени от проекта по възстановяване на галерията, организаторите на конкурса в България го изпращат във Валенсия, където е включен в луксозния каталог в категорията „Реновиране на исторически сгради”.

Художествената галерия се помещава във възстановеното от руини вековно училище, строено през 1875 г. от първомайстор Генчо Кънев, но изгаряло злощастно два пъти през годините. През 2019 г. започва неговото възстановяване по проект на Община Елена „Култура във вечността“ по програма Трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния – България“ 2014-2020, реализиран съвместно с румънската община Меджидия, окръг Констанца.

Благодарение на реализацията на международния проект е възстановен някогашният блясък на старото школо, днес красив обект за посещение, а включването му в луксозния каталог на престижния международен форум е голямо признание за град Елена.