XXI СЪБОР НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И ПРАЗНИК НА ШАРЕНАТА ЧЕРГА

Община Елена

Кметски наместник село Блъсковци

Народно читалище „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци

ВИ КАНЯТ НА

XXI СЪБОР НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА ЕЛЕНА

ПРАЗНИК НА ШАРЕНАТА ЧЕРГА, НАРОДНИЯ БИТ И СТАРИТЕ ЗАНАЯТИ

18 юни 2022 г. (събота) от 10:00 ч.
пред сградата на кметството в с. Блъсковци

Нека заедно преоткрием българските традиции!