В ПОЧИТ НА Д-Р...

В ПОЧИТ НА Д-Р МОЛЛОВ

И тази година традицията да се отдаде почит пред делото на д-р Димитър Моллов бе спазена. Венец и цветя пред бюст паметника на нашия бележит сънародник в родното му село Беброво поднесоха председателят на районната колегия на БЛС във Велико Търново д-р Христо Димитров, заместник – кметът на Община Елена г-н Йордан Димитров, кметът на село Беброво г-н Николай Колев и наследници на Молловия род.

Докторът на медицинските науки Димитър Моллов поставя на научни основи здравеопазването в страната ни. Автор е на проектоустава и създател на Българския червен кръст. Член е на Българското книжовно дружество (днес Българската академия на науките), в което оглавява медицинската част. В продължение на много години ръководи Висшия медицински съвет. Председател е на Българския лекарски съюз от 1901 г. По негова инициатива се откриват в страната училища за медицински сестри и фелдшери. Доктор Моллов е положил основите на Александровската болница в София, на болниците във Видин, Велико Търново, Варна и Елена. Активен общественик, лекар и книжовник, участник в Сръбско-българската война, Моллов е един от първите министри на народното просвещение, както и кмет на София.