ТУРНИР ПО РИБОЛОВ

О Б Щ И Н А  Е Л Е Н А

ОРГАНИЗИРА

Р И Б О Л О В Е Н  Т У Р Н И Р
/РИБОЛОВ НА МАЧ И ЩЕКА/

11 ЮНИ 2022 Г. (СЪБОТА) ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ“

УСЛОВИЯ:
•    ЛИЦА НАД 16 ГОДИНИ
    УЧАСТНИЦИТЕ ДА РАЗПОЛАГАТ С
ЖИВАРНИК С ДЪЛЖИНА НАД 2,0 МЕТРА, КУКОИЗВАЖДАЧ И КЕП
    БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ХРАНИЛКИ И СТРЪВ
•    МОНТАЖ С ЕДНА КУКА
•    ЗАБРАНЯВА СЕ УЛОВ С ЖИВА РИБКА И НАВЛИЗАНЕ В СЪСЕДНИ СЕКТОРИ

ПРОГРАМА:
8.00 ч. – СЪБИРАНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА МЕСТА
8.20 ч. – НАСТАНЯВАНЕ
8.45 ч. – ТЕЖКА ЗАХРАНКА
9.00 ч. – СТАРТ
12.00 ч. – КРАЙ НА СЪСТЕЗАНИЕТО И МЕРЕНЕ НА УЛОВА
13.00 ч. – НАГРАЖДАВАНЕ


ПРИЗОВИТЕ МЕСТА И НАГРАДИТЕ ЩЕ СА ЗА НАЙ-ТЕЖЪК УЛОВ!

ЗАЧИТАТ СЕ ВСИЧКИ РИБИ И РИБКИ 😉 !
ГРАМОТИ И ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!


ЗАПИСВАНЕ ДО 09.06.2022 Г.


ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 10 ЛЕВА

/ДАРЕНИЯ И СРЕДСТВАТА ОТ ТАКСИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА
ЗАРИБЯВАНЕ НА ЯЗ. „ЙОВКОВЦИ“ С БЯЛ АМУР/


ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛЕФОН 0879 101 420 ИЛИ НА ИМЕЙЛ sabitia
@elena.bg