Общински Туристически Информационен Център...

За поредна година Община Елена ще ангажира млади хора през активния туристически сезон от средата на месец юни до 15.09.2022 г. Те ще работят като екскурзоводи към Общинския туристически информационен център (ОТИЦ). Гостите на града и общината ще ползват техните услуги безвъзмездно, а възнаграждението на наетите екскурзоводи ще бъде за сметка на общинския бюджет.
Гидовете ще имат задачата да посрещат, упътват или придружават туристите при обиколката им из града, както и да предоставят информация за обектите за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, природните забележителности, културно-историческото наследство, туристическите маршрути и еко пътеките, транспортната инфраструктура, културните и спортните събития, чествания, спектакли и празнични прояви.
Изискванията към кандидатите са: младежи, които са пълнолетни и до 29 години, да владеят поне един чужд език, да имат много добри познания за културно-историческото наследство и туристическите забележителности на града и общината.
Необходимите документи за кандидатстване са заявление до кмета на общината (свободен текст) и автобиография (CV). Притежаването на сертификат за владеене на чужд език е предимство.
Документите ще се приемат в Център за административно обслужване в общинска администрация в периода до 13.06.2022 г. Ако броят на желаещите е голям, ще се проведе решаване на тест за проверка на познанията за културно-историческото наследство и туристическите забележителности на града и общината.

За допълнителна информация – на място в ОТИЦ, на тел. 0879 910 620 или на e-mail: hd@elena.bg, г-н Христо Захариев – директор на дирекция ХДИРПС в община Елена.

Вижте по-малко