24 май

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Тържество на НУ „Иларион Макариополски“ и връчване на
ежегодните награди„Бонка и Иван Кършовски“
Къща музей „Иларион Макариополски“, 10:00 ч.

Удостояване с отличия на
заслужили ученици от СУ „Иван Момчилов“
АИК „Даскалоливница“, 10:15 ч.

Празнично шествие с поднасяне на венци и цветя
От АИК „Даскалоливница“ до площад „Хр. Ботев“, 10:45 ч.

Празнична програма с участието на ученици от
НУ „Иларион Макариополски и СУ „Иван Момчилов“
Площад „Христо Ботев“, 11:00 ч.

Вечер за удостояване  
Иван Станков с литературната награда
„Почетен знак „Стоян Михайловски“

ПРОГРАМА
:

Поднасяне на цветя
Пред паметника на Стоян Михайловски, 18:00 ч.

Среща с писателя и награждаване
Зала 101 на общинска администрация, 18:10 ч.