ПОХОД ДО ЖИДОВСКАТА ЧЕШМА

ПО ПОВОД 17 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ
 
ОБЩИНА ЕЛЕНА

организира

П О Х О Д
С МАРШРУТ: 8:30 часа, тръгване от  пл. „Ил. Макариополски“ – Жидовската чешма – село Търкашени – село Блъсковци – град Елена

Втора изява на инициативата „Движим се и танцуваме заедно“ 14 май 2022 г.