„БАЛКАНЪТ ПЕЕ И РАЗКАЗВА“

ТАЗГОДИШНОТО ИЗДАНИЕ НА „БАЛКАНЪТ ПЕЕ И РАЗКАЗВА” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 ЮНИ В КОТЕЛ

През 2022 година празникът на балканските градове Твърдица, Гурково, Елена, Дряново, Трявна и Котел – „Балканът пее и разказва“, ще се проведе на 11 юни, а домакин ще бъде град Котел.

На 7 март бе проведена онлайн работна среща, на която бяха уточнени някои от акцентите. Редът за представяне бе отреден след изтеглен жребий: Котел, Трявна, Гурково, Елена, Твърдица, Дряново.

Представителите от Елена ще излязат на сцената четвърти подред. За да бъде спазен първоначалният замисъл на „Балканът пее и разказва“, нашата Община ще бъде представена със специално подготвена фолклорна програма.

За събитието ще се проведе и предварителен конкурс на тема: „Изработване на възрожденска пафта“, чиито победители ще се обявят и наградят преди закриването. На обособени щандове участниците ще имат възможност да се представят с рекламни материали и сувенири, а в специален бюлетин ще бъдат отразени най-мащабните културни мероприятия за всяка една от общините.

За първи път събитието се провежда в град Елена през юни 1974 година. Основната му цел е съхраняването на фолклорните традиции, тяхното опазване, обогатяване и приобщаване на населението към народните ценности, запазване разнообразието на българската идентичност.